Oddíl Aikido při Základní škole, Riegrova 4, 568 02  Svitavy


Zabýváme se cvičením základních technik sebeobrany. Při cvičení kombinujeme techniky Aikido, Karate, WingTsun, případně techniky jiných sebeobranných systémů. Snažíme se tak vybrat efektivní a pokud možno jednoduché kombinace technik, které pomohou zvládat reálné mimořádné situace. V rámci cvičení se můžete, kromě technik boje beze zbraně, setkat rovněž se zbraněmi (vycházková hůl, teleskopický obušek, nůž, taktické pero, kubotan, improvizované zbarně a další), psychologií obrany, legislativou související s obrannou, cvičením pro zdraví, cvičením pro regeneraci. Komplex technik, které cvičíme, klade důraz na dodržování platných zákonných norem, snaží se být neagresivní a pokud možno přiměřený v kontextu sebeobranné situace.


Co můžete získat?

 • základní obranné návyky
 • znalost jednoduchých a složitějších technik sebeobrany beze zbraně
 • schopnost ovládat nejpoužívanější zbraně pro sebeobranu včetně improvizovaných
 • schopnost komplexně a jednoduše řešit mimořádné situace
 • techniky pro udržení a zlepšení zdraví, potlačení stresu
 • orientaci v legislativě související se sebeobranou
 • kolektiv příjemných lidí s podobnými zájmy

 


 

Co je to Aikido?


Aikidó, čistě ve své praktické aplikaci, je umění sebeobrany. Aikidó zdůrazňuje dobrý pohyb těla, hody a páky. Je eticky spojené s obranou proti nevyprovokovanému útoku. Při správném užití aikidó může být prudká agrese pohotově a čistě neutralizována za zřetelné kontroly nad všemi aspekty útoku a obrany, takže se lze účinně ubránit, aniž nutně způsobíme vážné zranění.


Aikidó je však více než fyzické umění. Do jeho technik jsou vetkány elementy filosofie, psychologie a dynamiky. Je to cesta života, která sjednocuje životní energii, ki, způsob, jak být v harmonii se svým okolím a přitom centrován v sobě. Na své nejvyšší úrovni je to účinná disciplína pro rozvoj, integraci a využití všech vlastních kapacit - mentálních zrovna tak jako fyzických.


Co Aikido nabízí?

 • zlepšení chování a respektu ke svému okolí
 • zlepšení pohybové koordinace
 • zrychlení reakcí a zlepšení postřehu vedoucí k rychlému rozhodování
 • zlepšení zdravotního stavu a fyzické kondice
 • zklidnění mysli
 • získání schopnosti ubránit se
 • ukáže vám cestu po které můžete kráčet


Co Aikido nenabízí?

 • sportovní utkání a klání
 • soupeření a zápasení mezi sebou
 • techniky umožňující vyvolat agresi a útočit na ostatní
 • umění které se naučíte za měsíc