Oddl Aikido p?i Zkladn kole, Riegrova 4, 568 02 Svitavy


Zabvme se cvi?enm zkladnch technik sebeobrany. P?i cvi?en kombinujeme techniky Aikido, Karate, WingTsun, p?padn? techniky jinch sebeobrannch systm?. Sname se tak vybrat efektivn a pokud mono jednoduch kombinace technik, kter pomohou zvldat reln mimo?dn situace. V rmci cvi?en se m?ete, krom? technik boje beze zbran?, setkat rovn? se zbran?mi (vychzkov h?l, teleskopick obuek, n?, taktick pero, kubotan, improvizovan zbarn? a dal), psychologi obrany, legislativou souvisejc s obrannou, cvi?enm pro zdrav, cvi?enm pro regeneraci. Komplex technik, kter cvi?me, klade d?raz na dodrovn platnch zkonnch norem, sna se bt neagresivn a pokud mono p?im??en v kontextu sebeobrann situace.


Co m?ete zskat?

 • zkladn obrann nvyky
 • znalost jednoduchch a sloit?jch technik sebeobrany beze zbran?
 • schopnost ovldat nejpouvan?j zbran? pro sebeobranu v?etn? improvizovanch
 • schopnost komplexn? a jednodue ?eit mimo?dn situace
 • techniky pro udren a zlepen zdrav, potla?en stresu
 • orientaci v legislativ? souvisejc se sebeobranou
 • kolektiv p?jemnch lid s podobnmi zjmy


Co je to Aikido?


Aikid, ?ist? ve sv praktick aplikaci, je um?n sebeobrany. Aikid zd?raz?uje dobr pohyb t?la, hody a pky. Je eticky spojen s obranou proti nevyprovokovanmu toku. P?i sprvnm uit aikid m?e bt prudk agrese pohotov? a ?ist? neutralizovna za z?eteln kontroly nad vemi aspekty toku a obrany, take se lze ?inn? ubrnit, ani nutn? zp?sobme vn zran?n.


Aikid je vak vce ne fyzick um?n. Do jeho technik jsou vetkny elementy filosofie, psychologie a dynamiky. Je to cesta ivota, kter sjednocuje ivotn energii, ki, zp?sob, jak bt v harmonii se svm okolm a p?itom centrovn v sob?. Na sv nejvy rovni je to ?inn disciplna pro rozvoj, integraci a vyuit vech vlastnch kapacit - mentlnch zrovna tak jako fyzickch.


Co Aikido nabz?

 • zlepen chovn a respektu ke svmu okol
 • zlepen pohybov koordinace
 • zrychlen reakc a zlepen post?ehu vedouc k rychlmu rozhodovn
 • zlepen zdravotnho stavu a fyzick kondice
 • zklidn?n mysli
 • zskn schopnosti ubrnit se
 • uke vm cestu po kter m?ete kr?et


Co Aikido nenabz?

 • sportovn utkn a kln
 • soupe?en a zpasen mezi sebou
 • techniky umo?ujc vyvolat agresi a to?it na ostatn
 • um?n kter se nau?te za m?sc